Medarbetare

Agneta Melin

Agneta Melin2

God mat och trevliga måltider har stor betydelse för oss människor! Både näringsmässigt och socialt är måltiden viktig och kanske till och med höjdpunkten på dagen. I vår familj har vi alltid sagt att maten ska vara ”både god och nyttig”. Jag gick på Seminariet för huslig utbildning i Uppsala på 70-talet och läste till ekonomiföreståndare
vilket är min grundutbildning. Mina matlagningserfarenheter har jag skaffat mig genom arbete i olika storkök men också i arbetet som dagbarnvårdare och som anhörigkonsulent. Under många år som utlandsvensk har jag inspirerats av matkulturen i de länder jag bott. Jag är mycket glad att få arbeta på MariasMiddag. Mötet med nya människor tycker jag är så trevligt!

agneta.melin1@gmail.com